Informasjon til våre forretningsforbindelser

Stian Vere har sagt opp sin stilling som Daglig leder i Vennesla Transport AS. Vere har seks måneders oppsigelsestid og skal jobbe videre for Vennesla Transport i oppsigelsestiden. Han skal videre ha fokus på ansvarsområder innen økonomistyring, controller-rollen, IT, administrasjon og utvikling av virksomheten.

12. september 2018
Av: Thomas Bergstøl

Undertegnede, styreleder Ola Thomas Morin, overtar ansvaret som fungerende daglig leder inntil ny permanent leder er på plass. Arbeidsdelingen mellom oss skal være slik at undertegnede skal ha fokus på drift og oppfølging av kunder, sjåfører og materiell sammen med driftsledelsen som har ansvaret for dette til daglig. 

Stian Vere har vært hos Vennesla Transport i snart fire år. Virksomheten har i denne tid vært gjennom store endringer og en betydelig modernisering. Stikkord som IT, scanning, overgangen til driftsselskap, endring av eierskap etc. taler for seg. Før Vere forlater Vennesla Transport skal vi få på plass de forbedringer av arbeidsprosesser og arbeidsform, som ligger til grunn for de endringene selskapet har gjort den siste tiden. 

Summen av den kapasitet som Vere og undertegnede representerer gjør at vi kan forvente at Vennesla Transport skal nå enda raskere til dette målet før Vere runder av. 

Samtidig med at Vennesla Transport søker etter daglig leder skal vi også søke etter en Controller. Vi ser etter en person som skal få ansvar for rapportering. I tillegg skal denne stillingen ha - og få oversikt og kontroll over - nøkkeltall og lønnsomhetsvurderinger gjennom gode analyser. Frem til nå har dette arbeidet vært satt bort til en leverandør. Vi ser det som en klar fordel at dette er kompetanse vi har "på huset".

Spørsmål og kommentarer kan rettes til undertegnede. 

Stian Vere og jeg skal fortsette å gjøre vårt aller beste  - sammen - for alle våre kunder, våre medarbeidere og våre eiere. Først og fremst fordi vi er opptatt av at Vennesla Transport skal være en pålitelig leverandør, en god arbeidsplass og ha et godt arbeidsmiljø. 

Kristiansand, 12. September 2018,

Med vennlig hilsen

Ola Thomas Morin

Styreleder og fungerende daglig leder

Mobiltelefon: 414 25000

E-post: morin@capita.no / otm@vennesla-transport.no