Landet kontrakt i 100millioners-klassen

Den nye distribusjonsavtalen mellom VT, Fibo og Byggma blir en miljøvinner.

20. juni 2019
Av: Thomas Bergstøl

- Dette er en unik kontrakt i VTs historie. Aldri tidligere har vi inngått en avtale hvor vi samkjører distribusjonen av varer for to så store aktører, forteller Oddmund Aga, Forretningsutvikler i Vennesla Transport.

I de tre neste årene skal det meste av varetransport fra de to selskapene samkjøres og distribueres på et felles rutenett. Resultatet er bedre utnyttelse av lasterommet, som igjen innebærer færre kjørte kilometer og dermed en betydelig positiv miljøeffekt.

- Med denne avtalen kan vi utføre grønnere transport. Færre kjørte kilometer er ikke bare bra for miljøet, det er også bra for det generelle trafikkbildet langs E18, som allerede er stappfull av lastebiler etter nedskjæringene hos CargoNet (godstransport langs bane, red. anm.), forklarer Aga.

- En spesiell avtale

De to logistikksjefene hos Byggma og Fibo er også fornøyde. Begge ser frem til å fortsette et allerede langt og fruktbart samarbeid med Vennesla transport.

- Denne samlastingsavtalen gir bedre fyllingsgrad hos VT, og lavere priser for oss. At vi klarer å få til noe på tvers her mellom to forskjellige selskaper er jo litt spesielt. Men når det er sagt så er vi veldig fornøyd. Vi kan bidra til færre kjørte kilometer, samtidig som vi får solide leveranser på varene våre, forteller Richard Thompsen, Logistikkdirektør hos Byggma.

Alf Håkon Hervold, Sourcing & Logistics Director hos Fibo stemmer i.

- Den nye avtalen vil gi oss solide og forutsigbare leveranser av varer til sluttkundene våre. Så er det jo også positivt at kostnadene med dette kan holdes på et enda lavere nivå, uten at kvaliteten på tjenestene forringes. Forhåpentligvis blir dette en vinn-vinn situasjon for alle tre parter, fortsetter han.

Styrker det regionale næringsliv

Hervold trekker også frem verdien av å skape sterke og tette regionale næringslivsbånd.

- Vi er opptatt av å støtte opp om lokale selskaper og lokale eierskap. Jeg har ikke et vondt ord å si om de store samlasterne, men jeg mener det er viktig at ikke alt drukner hos store enheter sentralt.

Fibo og Byggma har begge et langt og tradisjonsrikt samarbeid med VT.

- Hos VT finner vi gode faste sjåfører, som kan håndtere godset vårt på en meget god måte, og som man kan få et tett og forutsigbart samarbeid med over tid. Dette er viktig for totalopplevelsen som kunde, men ikke minst for kvaliteten på leveransene.

Den nye avtalen styrker også markedsposisjonen til Vennesla Transport. 

- Nå får vi en meget godt retningsbalanse på rutene våre, ettersom det som regel alltid er mer gods fra østlandet og til sør enn omvendt. Vi får en forutsigbarhet for Vennesla Transport i flere år fremover, avslutter Aga.

Totalrammen på avtalen er opp mot 100 millioner kroner.