Destinasjoner

Selskapet har et omfattende samarbeid med Bring Logistics AS og Byggma ASA. Selskapet legger vekt på stabilitet og pålitelighet i jobbutførelse for kundene.  En stor del av selskapets virksomhet knyttes til langsiktige kundeavtaler.

Vi kjører langtransport med faste ruter til både Østlandet og Vestlandet eller der kundene ønsker. Transportrutene våre går mellom Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen i tillegg til faste ruter til Østlandet. Vårt firma finner også nye veier til levering – der du vil, når du vil!

Daglig transport til og fra: 

  • Stavanger
  • Haugesund
  • Bergen
  • Østlandsområdet
  • Vestfold
  • Drammen
  • Oslo 
  • Østfold
  • Lokaltransport i Vest-Agder

Ta gjerne kontakt med befrakterleder eller våre befraktere for detaljer: