Historie

Selskapet ble etablert i 1946 av lokale bileiere. Selskapet eies i dag av 8 bileiere og disponerer omlag 40 lastebiler og vogntog av forskjellig slag. Selskapet leier inn transport etter behov. Selskapets formål er godstransport på vei med tilhørende aktiviteter.

Selskapet eier et 30 mål stort område i Kuliaveien 101 i Kristiansand kommune. Her er det rikelig med plass til oppstilling av vogntog. Selskapet leier ut kontorer og lager.

Eiendommen ble kjøpt i 2001 fra Statens Vegvesen. Selskapet sysselsetter i dag omlag 50 personer og har en årsomsetning på 80 millioner kroner.