Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Vennesla Transport AS har utviklet et internkontrollsystem etter forskriften, som er godkjent av hovedleverandører. Vi følger også interkontrollrutiner for store kunder, som Bring Logistics AS. Hovedelementer er inntatt i "Håndbok for Sjåfører".

HMS systemet er utviklet i samarbeid med ansatte.

Arbeidsmiljøet

Selskapet har fokus på:

  • verdiskapning for alle berørte parter i transportkjeden
  • kundenes krav til fleksibilitet, pålitelighet og leveringspresisjon
  • gode arbeidsvilkår, som skaper trygghet og et godt arbeidsmiljø
  • gode relasjoner innad mellom alle berørte parter
  • ansvar for hverandre
  • postiv omtale av alle medarbeidere og samarbeidspartnere
  • rutiner for arbeidsutførelse og oppfølging

Bedriftskulturen preges av:

  • eiere og styre som i samarbeid med ledelse og ansatte peker ut målene. Det finske SISU betyr hos oss - samhold innad gir styrke utad.
  • stor frihet under ansvar, åpenhet og tillit, mye latter og mange gode historier.
  • god kompetanse og erfaring innen fagområdene.

Dette grunnlaget har skapt mulighet for stor vekst og økonomisk lønnsomhet. Sykefraværet blant ansatte har vært under 2% siste år.

Med bakgrunn i gode relasjoner til kunder, et godt arbeidsmiljø, stor kompetanse og erfaring, god innsats og jobbutførelse fra alle, står selskapet bedre rustet til å gjennomleve det økonomiske ruskeværet.

Beredskapsteam

Vennesla Transport AS og tilknyttede bileiere har samarbeidet om et beredskapsteam.